Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Rekrutacja do klubów dziecięcych w Gminie Ceków - Kolonia

2020-08-19

Rekrutacja do projektu
pn. „Nowe miejsca w klubie dziecięcym w Gminie Ceków-Kolonia szansą na pracę dla rodziców”

W związku z realizacją projektu pn. „Nowe miejsca w klubie dziecięcym w Gminie Ceków-Kolonia szansą na pracę dla rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 6 Rynek pracy
Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi
Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Rozpoczęliśmy rekrutacje do Klubu dziecięcego nr 1 w Cekowie-Kolonii oraz do Klubu dziecięcego nr 2 w Kamieniu.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 31 sierpnia 2020r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii pokój nr7 w godzinach od 7:00 do 15:00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62/7631-080
Osoba do kontaktu:
Iwona Chowańska – kierownik GOPS

Dokumenty do pobrania:
1. Karta zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego nr 1 w Cekowie- Kolonii.
2. Karta zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego nr 2 w Kamieniu.
3. Formularz zgłoszeniowy
4. Regulamin projektu
5. Regulamin rekrutacji
6. Oświadczenie uczestnika projektu
7.Oświadczenie o pozostaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji