Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2018/2019

2018-07-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że :
1. od 1 lipca 2018r. on–line za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bądź Portal Informacyjno - Usługowy Empatii (www.empatia.mrpips.gov.pl),

2. od 1 sierpnia 2018r. drogą tradycyjną (w formie papierowej),

można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+), oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. zaświadczenia lub oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
2. zaświadczenie z urzędu skarbowego wnioskodawcy lub członka rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym ( ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa)
3. dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu:
a) świadectwa pracy w przypadku utraty zatrudnienia;
b) umowa o pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia;
c) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego „netto” z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;
4. odpis prawomocnego wyroku sądu orzekający rozwód lub separację;
5. nakaz płatniczy za 2017 rok – w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego;
6. zaświadczenie od właściwego komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2017
7. zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji
8. inne dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia w/w świadczeń.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji