Prawo


Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-10-01
Wydanie - rok: 2018, poz.: 1508

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1508, Dz.U.2018.1358.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-11-05
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 1878

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1878 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-10-01
Wydanie - rok: Dz.U.2018.1358

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1358

Do pobrania:


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-09-05
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 998

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.998, Dz.U.2018.416, Dz.U.2018.1076, Dz.U.2018.1544.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-08-03
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 450

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.450 t.j., Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.723, Dz.U.2018.1365.

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-01-02

Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 1788

Do pobrania:


Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-09-18

Opracowano na podstawie: M.P.2015.821.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-09-15
Wydanie - rok: 2015, nr: -, poz.: 1390

Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.1390.

Do pobrania:


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-10-14

Wydanie - rok: 2011, nr: 209, poz.: 1245

Do pobrania:


Rozp. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-05-04

Wydanie - rok: 2011, nr: 81, poz.: 448

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-04-20
Wydanie - rok: 2010, nr: 238, poz.: 1586

Opracowano na podstawie: Dz.U. 2010.238.1586, Dz.U.2014.1752.

Do pobrania:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji