Prawo


Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-10-05
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 554

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.554, Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.1669.

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-08-01

Wydanie - Dz.U. z 2017r., poz. 1467

Do pobrania:


Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-10-05
Wydanie - rok: 2018, nr:-, poz.: 470

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.470, Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.723, Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.1104.

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-04-26
Wydanie - rok: 2011, nr: 73, poz.: 395


Do pobrania:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji