Europejski Fundusz Społeczny


Zakończenie projektu

2013-12-06

link do strony www.efs.gov.pl

W dniu 05 grudnia 2013 roku, zostało zrealizowane uroczyste spotkanie podsumowujące realizacje w 2013 roku projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie zostało zorganizowane w Gminnym Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie- Kolonii.

czytaj całość publikacji "Zakończenie projektu "


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku

2013-10-08

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Kreowanie wizerunku", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu „Operator wózków widłowych”

2013-07-23

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie kursu „Operatora wózków widłowych” w ramach projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu „Operator wózków widłowych”"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

2013-07-23

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” w ramach projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

2013-07-23

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie kursu „Florystycznego” w ramach projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.

2013-07-05

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013
roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. "B", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. "

Dołączone pliki:


Podsumowanie projektu

2013-07-02

link do strony www.efs.gov.pl

W ramach realizacji projektu pt. “Ty też masz szansę” w 2012 roku udział w niniejszym projekcie zakończyło 8 osób, w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn. Uczestnicy projektu objęci zostali takimi formami wsparcia jak:
1. poradnictwo psychologiczne,
2. poradnictwo zawodowe,
3. porady wizażysty.

czytaj całość publikacji "Podsumowanie projektu "


Ty też masz szansę - rok 2013

2013-07-02

link do strony www.efs.gov.pl

W dniu 22 maja 2013r po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii podpisał z Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu aneks do umowy na realizację w roku 2013 projektu systemowego pt. „Ty też masz szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Projekt skierowany jest do 8 osób (6 kobiet I 2 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada realizację 8 kontraktów socjalnych, warsztaty psychologiczne, doradztwo zawodowe, kreowanie wizerunku, podstawowy kurs obsługi komputera, kasy fiskalnej i internetem oraz kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczestników projektu.
Wkład własny to kwota 9.143,52zł, zaś kwota dofinansowania to 77.937,66zł


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

2013-06-06

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Obsługa komputera, kasy fiskalnej i Internetu", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

2013-06-06

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Doradztwo zawodowe", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie

2013-06-06

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Warsztatów psychologicznych", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie "

Dołączone pliki:


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY

2013-04-03

link do strony www.efs.gov.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Ty też masz szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w GOPS Ceków-Kolonia.

czytaj całość publikacji " NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY"


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji