Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

Zaproszenie do udziału w projekcie „Ty też masz szansę” w roku 2011

2011-06-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizuje w latach 2009-2013 projekt systemowy POKL pt. „Ty też masz szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem projektu jest uaktywnienie kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Ceków-Kolonia nakierowane na zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia korzystających z pomocy Ośrodka (również na okoliczności projektu), którzy jednocześnie nie pracują (osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, a także nieaktywne zawodowo) i są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata). Wybrana grupa docelowa przy odpowiednim wsparciu i zmotywowaniu będzie się rozwijać w kierunku zwiększenia aktywności i mobilności na rynku pracy. Rekrutacją do projektu zajmują się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji