Europejski Fundusz Społeczny


Podsumowanie realizacji projektu „Ty też masz szansę” w 2010 roku

2010-12-16

link do strony www.efs.gov.pl

W dniu 16 grudnia 2010 roku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego pn. „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Było to pierwsze spotkanie podsumowujące realizację projektu w ramach podpisanej umowy ramowej na lata 2009-2013.

czytaj całość publikacji "Podsumowanie realizacji projektu „Ty też masz szansę” w 2010 roku"


„Ty też masz szansę” – rok 2010

2010-12-15

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizował w 2010 roku projekt systemowy „Ty też masz szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

czytaj całość publikacji "„Ty też masz szansę” – rok 2010"


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji