Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

Zakończenie projektu

2013-12-06

W dniu 05 grudnia 2013 roku, zostało zrealizowane uroczyste spotkanie podsumowujące realizacje w 2013 roku projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie zostało zorganizowane w Gminnym Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie- Kolonii.

W spotkaniu wzięli udział : przedstawiciele Gminy Ceków- Kolona, kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie- Kolonii oraz uczestnicy projektu.
W roku bieżącym w ramach projektu wsparciem zostało objętych 8 osób, wśród których znalazły się osoby wykluczone terytorialnie, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, a także osoby dziedziczące wykluczenie społeczne.
Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci 3 instrumentami aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej.
Ośrodek Pomocy Społecznej, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, zorganizował dla uczestników projektu następujące formy wsparcia:

1. Warsztaty psychologiczne
2. Doradztwo zawodowe
3. Szkolenia zawodowe
• Kurs obsługi komputera, kasy fiskalnej i Internetu
• Kurs florystyczny
• Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
• Kurs operator wózków jezdniowych
• Kurs prawa jazdy kat B
4. Kreowanie wizerunku

Ponadto dwóch uczestników, celem zdobycia doświadczenia zawodowego, podjęło prace w ramach prac społecznie użytecznych.
Osoby biorące udział w projekcie zostały wyposażone w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im sprawniej się poruszać po rynku pracy. Zostały także rozwinięte ich umiejętności społeczne, poznali swoje mocne strony. Dzięki szkoleniom zawodowym beneficjenci zostali wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
Miłym punktem spotkania było wręczenie uczestnikom projektu upominków w postaci książek o tematyce szkoleń oraz certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkoleń.
Spotkanie podsumowujące realizację projektu było doskonałą okazją do wymiany poglądów, wspominania wydarzeń towarzyszących realizacji projektu.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji