Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

Podsumowanie projektu

2013-07-02

W ramach realizacji projektu pt. “Ty też masz szansę” w 2012 roku udział w niniejszym projekcie zakończyło 8 osób, w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn. Uczestnicy projektu objęci zostali takimi formami wsparcia jak:
1. poradnictwo psychologiczne,
2. poradnictwo zawodowe,
3. porady wizażysty.

Ponadto uczestniczyli w kursach mających na celu podniesienie ich wiedzy i umiejętności, a mianowicie:
1. 8 osób ukończyło kurs podstawowy z obsługi komputera, kasy fiskalnej i internetu,
2. 3 osoby ukończyły kurs prawa jazdy kat. B
3. 1 osoba ukończyła kurs stylizacji paznokci,
4. 3 osoby ukończyły kurs kucharz-pomoc kuchenna,
5. 2 osoby ukończyły kurs pracownik robót wykończeniowych w budownictwie,
6. 2 osoby ukończyły kurs opiekun osoby starszych i niepełnosprawnych
Wszyscy uczestnicy otrzymali wsparcie finansowe w ramach środków własnych jst, w tym dwie osoby celem zdobycia doświadczenia zawodowego podjęło pracę w ramach prac społecznie użytecznych.
Środki wydatkowane w roku 2012 na realizację projektu wyniosły ogółem 78.784,98 zł w tym :
środki UE 65.604,29zł
BP 3.473,13zł
wkład własny 9.707,56zł
Uczestnicy projektu zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im sprawniej poruszać się po rynku pracy. Zostały też rozwinięte ich umiejętności społeczne, poznali swoje mocne strony. Dzięki kursom zawodowym zostali wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Uczestnikom projektu gratulujemy!


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji