Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

Ty też masz szansę - rok 2012

2012-07-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w dn. 27.06.2012r. podpisał aneks do umowy o dofinansowanie realizacji projektu "Ty też masz szansę" na 2012 rok. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno zawodowa 8 osób z terenu Gminy Ceków-Kolonia w 2012 roku.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
- zwiększenie aktywności zawodowej oraz nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy 8 osób z terenu Gminy Ceków-Kolonia w roku 2012,
-podniesienie motywacji do zmiany sytuacji życiowej oraz zwiększenie poczucia własnej wartości 8 osób z terenu Gminy Ceków-Kolonia w roku 2012,
- zdobycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych 8 osób z terenu Gminy Ceków-Kolonia w roku 2012
- nabycie umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby 8 osób z terenu Gminy Ceków-Kolonia w roku 2012,
- wzmocnienie aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej poprzez pracę socjalną i pomoc finansową 8 osób z terenu Gminy Ceków-Kolonia w roku 2012.

W 2012 roku do projektu zakwalifikowało się 8 osób, w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn, w wieku 24 - 57 lat. Osoby te zostaną w ramach projektu objęte następującymi formami wsparcia:
- poradnictwo psychologiczne
- poradnictwo zawodowe
- porady wizażysty
- kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych preferencji i predyspozycji uczestników projektu.

Całkowita wartość projektu: 92.452,54zł
Wartość dofinansowania: 82.745,02zł


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji