Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

Zaproszenie do udziału w projekcie w 2012 roku.

2012-01-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizuje projekt systemowy „Ty też masz szansę” . Celem projektu jest uaktywnienie osób z terenu Gminy Ceków-Kolonia nakierowane na zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

Uczestnictwo w projekcie to szansa na bezpłatne skorzystanie ze szkoleń i kursów nakierowanych na aktywizację zawodową, społeczną i zdrowotną .

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do dnia 26.01.2012r o zgłoszenie się do siedziby GOPS w Cekowie-Kolonii, gdzie można uzyskać więcej informacji. Biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach: 700 do 1500 . Informacja telefoniczna pod numerem 62 7631080.

W projekcie "Ty też masz szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą wziąć udział osoby które:

1. Mieszkają na terenie gminy Ceków-Kolonia.
2. Znajdują się w wieku aktywności zawodowej.
3 Pozostają bez zatrudnienia (zarówno osoby zarejestrowane w PUP Kalisz jak i osoby nieaktywne zawodowo).
4. Korzystają z pomocy społecznej, również na okoliczność projektu.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby posiadające stopień niepełnosprawności.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji