Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

„Ty też masz szansę” – rok 2011

2011-06-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w dniu 09.06.2011 roku podpisał aneks do umowy na realizację w 2011 roku projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Cel główny projektu – uaktywnienie kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Ceków-Kolonia nakierowane na zwiększenie ich szans na zatrudnienie – zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
• zwiększenie motywacji do działania oraz nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy;
• zdobycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych;
• wzrost poziomu samooceny i możliwości zmiany swojej sytuacji życiowej;
• wzrost umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby;
• wzmocnienie aktywizacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej poprzez pracę socjalną i pomoc finansową.

W 2011 roku do projektu zakwalifikowano 6 osób, w tym 4 kobiety i 2 mężczyzn. Są to osoby pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, a także osoby nieaktywne zawodowo.
Rekrutacja do projektu została przeprowadzona przy udziale koordynatora projektu i pracowników socjalnych, którzy mają dostęp do informacji na temat osób korzystających z pomocy Ośrodka.
W ramach projektu uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:
• poradnictwo psychologiczne
• poradnictwo zawodowe
• porady wizażysty
• kurs obsługi komputera, kasy fiskalnej i internetu
• indywidualne kursy zawodowe.

Wartość projektu: 65.351,56zł
Wartość dofinansowania: 58.489,64zł


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji