Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

Podsumowanie realizacji projektu „Ty też masz szansę” w 2010 roku

2010-12-16

W dniu 16 grudnia 2010 roku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego pn. „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Było to pierwsze spotkanie podsumowujące realizację projektu w ramach podpisanej umowy ramowej na lata 2009-2013.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 1100, kiedy wszyscy uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście zgromadzili się w sali Gminnego Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii.
W podsumowaniu wzięli udział: Pan Hieronim Kasprzak Wójt Gminy
Ceków–Kolonia, Pani Halina Kwiecińska Sekretarz Gminy, Pani Mariola Grzeszkiewicz Skarbnik Gminy, Pan Kazimierz Kowalski z-ca przewodniczącego Rady Gminy, Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie–Kolonii oraz uczestnicy projektu.
Otwarcia spotkania dokonała Pani Iwona Chowańska Kierownik GOPS w Cekowie–Kolonii, która powitała zaproszonych gości i uczestników. Pani Kierownik przybliżyła tematykę realizowanego projektu.
Ośrodek Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu
i upatrując szansę wyjścia z trudnej sytuacji osób korzystających z pomocy, zorganizował następujące formy wsparcia dla 5 uczestników projektu:
1. Warsztaty psychologiczne – dla 5 UP,
2. Doradztwo zawodowe – dla 5 UP,
3. Szkolenia zawodowe:
1) Kurs Kucharz – pomoc kuchenna – dla 2 UP,
2) Kurs Bukieciarz – Florysta – dla 1 UP,
3) Kurs prawa jazdy – dla 2 UP,
4) Kurs obsługi programu magazynowego Subiekt oraz programów graficznych CorelDraw i PhotoShop – dla 1 UP,
4. Kurs obsługi komputera, kasy fiskalnej i internetu – dla 5 UP,
5. Kurs z zakresu kreowania wizerunku – dla 5 UP.

Miłym punktem spotkania było wręczenie uczestnikom projektu zaświadczeń z odbytych kursów i szkoleń oraz pamiątkowych książek.
W tej sympatycznej atmosferze uczestnicy i zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez Przedsiębiorstwo Gastronomiczno – Handlowo – Usługowe „Raczek” z Kalisza. W trakcie spotkania wszyscy zgromadzeni wspólnie wymieniali swoje poglądy wspominając wydarzenia towarzyszące realizacji projektu, dzięki czemu uczestnicy mogli po raz kolejny zintegrować się przy wspólnym stole. Uczestnicy bardzo mile wspominali wszystkie zorganizowane dla nich szkolenia i kursy. Poinformowali, iż są bardzo zadowoleni z udziału w projekcie.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji