Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

„Ty też masz szansę” – rok 2010

2010-12-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizował w 2010 roku projekt systemowy „Ty też masz szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem projektu było uaktywnienie kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Ceków-Kolonia nakierowane na zwiększenie ich szans na zatrudnienie.
Cele szczegółowe:
• zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania zatrudnienia;
• modelowanie aktywnej postawy wobec oczekiwań współczesnego rynku pracy;
• trening umiejętności interpersonalnych;
• podniesienie kwalifikacji zawodowych,
• nabycie umiejętności obsługi komputera, kasy fiskalnej i internetu.

W 2010 roku projekt objął wsparciem 5 uczestników, w tym 4 kobiety i 1 mężczyznę. Uczestnicy zostali wyłonieni na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez pracowników socjalnych spośród osób niepracujących (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i będących w wieku aktywności zawodowej.
Zorganizowana następujące formy wsparcia:
1. warsztaty psychologiczne
2. doradztwo zawodowe
3. kurs z zakresu kreowania wizerunku
4. kurs obsługi komputera, kasy fiskalnej i internetu
5. szkolenia zawodowe:
1) kurs kucharz – pomoc kuchenna
2) kurs bukieciarz – florysta
3) kurs prawa jazdy
4) kurs obsługi programu magazynowego Subiekt oraz programów graficznych CorelDraw i PhotoShop

Wartość projektu: 67.445zł
Wartość dofinansowania: 60.363,28zł


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji