Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

„Ty też masz szansę” – rok 2009

2009-07-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w dniu 09.07.2009 roku podpisał umowę ramową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu było uaktywnienie kobiet pozostających bez zatrudnienia z terenu Gminy Ceków-Kolonia, nakierowane na zwiększenie ich szans na zatrudnienie.
Cele szczegółowe:
• zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania zatrudnienia,
• zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu korzystania z technologii informatycznych,
• modelowanie aktywnej postawy wobec oczekiwań współczesnego rynku pracy,
• trening umiejętności interpersonalnych,
• podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Do projektu zakwalifikowały się 3 kobiety w wieku 20-55 lat, które zostały objęte następującymi formami wsparcia:
1. Trening umiejętności psychospołecznych
2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
3. Szkolenia zawodowe:
1) Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
2) Obsługa komputera, kasy fiskalnej i internetu.

Wartość projektu: 23.260,91zł
Wartość dofinansowania: 20.818,51zł


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji