Europejski Fundusz Społeczny


Zakończenie projektu

2013-12-06

link do strony www.efs.gov.pl

W dniu 05 grudnia 2013 roku, zostało zrealizowane uroczyste spotkanie podsumowujące realizacje w 2013 roku projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie zostało zorganizowane w Gminnym Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie- Kolonii.

czytaj całość publikacji "Zakończenie projektu "


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku

2013-10-08

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Kreowanie wizerunku", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu „Operator wózków widłowych”

2013-07-23

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie kursu „Operatora wózków widłowych” w ramach projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu „Operator wózków widłowych”"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

2013-07-23

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” w ramach projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

2013-07-23

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie kursu „Florystycznego” w ramach projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.

2013-07-05

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013
roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. "B", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. "

Dołączone pliki:


Podsumowanie projektu

2013-07-02

link do strony www.efs.gov.pl

W ramach realizacji projektu pt. “Ty też masz szansę” w 2012 roku udział w niniejszym projekcie zakończyło 8 osób, w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn. Uczestnicy projektu objęci zostali takimi formami wsparcia jak:
1. poradnictwo psychologiczne,
2. poradnictwo zawodowe,
3. porady wizażysty.

czytaj całość publikacji "Podsumowanie projektu "


Ty też masz szansę - rok 2013

2013-07-02

link do strony www.efs.gov.pl

W dniu 22 maja 2013r po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii podpisał z Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu aneks do umowy na realizację w roku 2013 projektu systemowego pt. „Ty też masz szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Projekt skierowany jest do 8 osób (6 kobiet I 2 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada realizację 8 kontraktów socjalnych, warsztaty psychologiczne, doradztwo zawodowe, kreowanie wizerunku, podstawowy kurs obsługi komputera, kasy fiskalnej i internetem oraz kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczestników projektu.
Wkład własny to kwota 9.143,52zł, zaś kwota dofinansowania to 77.937,66zł


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

2013-06-06

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Obsługa komputera, kasy fiskalnej i Internetu", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

2013-06-06

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Doradztwo zawodowe", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie

2013-06-06

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Warsztatów psychologicznych", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie "

Dołączone pliki:


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY

2013-04-03

link do strony www.efs.gov.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Ty też masz szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w GOPS Ceków-Kolonia.

czytaj całość publikacji " NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY"


Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie

2012-12-10

link do strony www.efs.gov.pl

Osoby w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez pracy, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej bądź korzystające z pomocy społecznej, zainteresowane zwiększeniem swoich szans na zatrudnienie oraz zdobycie nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pt."Ty też masz szansę".

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie "


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku

2012-10-01

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Kreowanie wizerunku", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

2012-08-17

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku

2012-08-03

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych:

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Obsługi komputera, kasy fiskalnej i Internetu

2012-07-10

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Obsługa komputera, kasy fiskalnej i Internetu", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Obsługi komputera, kasy fiskalnej i Internetu"

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie

2012-07-10

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Warsztatów psychologicznych", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie "

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Doradztwo zawodowe

2012-07-06

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Doradztwo zawodowe", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Doradztwo zawodowe"

Dołączone pliki:


Ty też masz szansę - rok 2012

2012-07-02

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w dn. 27.06.2012r. podpisał aneks do umowy o dofinansowanie realizacji projektu "Ty też masz szansę" na 2012 rok. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

czytaj całość publikacji "Ty też masz szansę - rok 2012"


Zaproszenie do udziału w projekcie w 2012 roku.

2012-01-16

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizuje projekt systemowy „Ty też masz szansę” . Celem projektu jest uaktywnienie osób z terenu Gminy Ceków-Kolonia nakierowane na zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do udziału w projekcie w 2012 roku."


Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych w ramach projektu

2011-09-30

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert zgłoszonych w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku w ramach projektu "Ty też masz szansę", dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.

czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych w ramach projektu "


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku w ramach projektu

2011-09-19

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku.

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku w ramach projektu "

Dołączone pliki:


Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu

2011-08-24

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert zgłoszonych w ramach zapytań ofertowych na przeprowadzenie szkoleń dla potrzeb realizacji projektu "Ty też masz szansę", dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.

czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu

2011-08-11

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z zapytaniami ofertowymi na przeprowadzenie szkoleń.

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "

Dołączone pliki:


Zaproszenie do udziału w projekcie „Ty też masz szansę” w roku 2011

2011-06-10

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizuje w latach 2009-2013 projekt systemowy POKL pt. „Ty też masz szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do udziału w projekcie „Ty też masz szansę” w roku 2011"


„Ty też masz szansę” – rok 2011

2011-06-09

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w dniu 09.06.2011 roku podpisał aneks do umowy na realizację w 2011 roku projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

czytaj całość publikacji "„Ty też masz szansę” – rok 2011"


Podsumowanie realizacji projektu „Ty też masz szansę” w 2010 roku

2010-12-16

link do strony www.efs.gov.pl

W dniu 16 grudnia 2010 roku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego pn. „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Było to pierwsze spotkanie podsumowujące realizację projektu w ramach podpisanej umowy ramowej na lata 2009-2013.

czytaj całość publikacji "Podsumowanie realizacji projektu „Ty też masz szansę” w 2010 roku"


„Ty też masz szansę” – rok 2010

2010-12-15

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizował w 2010 roku projekt systemowy „Ty też masz szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

czytaj całość publikacji "„Ty też masz szansę” – rok 2010"


„Ty też masz szansę” – rok 2009

2009-07-09

link do strony www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w dniu 09.07.2009 roku podpisał umowę ramową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

czytaj całość publikacji "„Ty też masz szansę” – rok 2009"


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji